บริการของเรา

บ้านปลอดปลวก ด้วย

Colony Elimination System

การติดตั้ง “เซนทริคอน สเตชั่น” แบบเหนือพื้นดิน (Recruit AG) เพื่อกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ ภายในบ้าน วีธีนี้ เจ้าหน้าที่ของเซนทริคอนจะดำเนินการติดตั้ง Recruit AG ภายในบ้านตรงจุดที่ตรวจพบว่ามีทางเดินหรือมีปลวกมากัดกินเนื้อไม้ตรงบริเวณนั้น การติดตั้ง “เซนทริคอน สเตชั่น” แบบฝังลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่รอบๆ บ้าน เพื่อฝัง “เซนทริคอน สเตชั่น” เมื่อปลวกใต้ดินเดินทางมาพบกับไม้เหยื่อในสเตชั่น เจ้าหน้าที่จะนำ Recruit II เปลี่ยนแทนไม้เหยื่อ ปลวกจะกินเหยื่อกำจัดปลวกแล้วนำไปแพร่ในรังของมัน ซึ่งถือเป็นระบบการกำจัดปลวกที่จัดการให้หายขาดอย่างราบคราบ

  • ไม่ต้องใช้สารเคมีอัดลงดิน
  • พิสูจน์แล้วจากงานวิจัย 60+
  • เฉพาะเจาะจงต่อปลวก
  • เซนทริคอน กำจัดปลวก ได้อย่างหายขาด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของ Corteva

ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีหรือเจาะอัดน้ำยา จึงไม่เป็นอันตรายต่อคุณและทุกชีวิต ในบ้าน ไม่ต้องเจาะพื้น หรือผนังบ้าน บ้านคุณจึงคงความสวยงามได้นาน กำจัดปลวกด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติในการออกหาอาหารของปลวกงาน ปลวกจะตายอย่างหายขาด โดยปลวกงานที่ไปกัดกินเหยื่อกำจัดปลวกจากเซนทริคอน
สเตชั่นและนำไปแพร่ที่รังของมัน ซึ่งจะมีผลไปหยุดวงจรการลอกคราบของปลวก

ดังนั้นปลวกจึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายในที่สุด ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปริมาณสารที่ใช้เพียงเล็กน้อยถูกบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดแต่ให้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง ดูแลบ้านคุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐานจาก Corteva