คำถามที่พบบ่อย

1จะทราบได้อย่างไรว่าบ้านของเรากำลังเผชิญหน้ากับกองทัพปลวก
ไม่ยาก ถ้าคุณให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าดำเนินการตรวจตรารอบบ้านของคุณ เพื่อค้นหาร่องรอยการทำลายของปลวก เช่น ไม้ที่ได้รับความเสียหาย ทางเดิน หรือหากคุณสังเกตเห็นแมลงเม่า หรือเพียงแค่ปีกที่หล่นอยู่ตามพื้นให้แจ้งกับ พนักงานผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างถึ่ถ้วน
2สารชนิดใดที่อยู่ใน รีครูท ทู ที่ใช้กำจัดปลวกให้หายขาด
สารเคมีที่บรรจุอยู่คือ Hexaflumuron ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGR: Insect Grown Regulator) สาร IGR นี้จะยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวกจึงเป็นเหตุให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายลงในที่สุด
3ทำไมปลวกจึงเข้ามากินไม้เหยื่อใน เซนทริคอน สเตชั่น
ธรรมชาติของปลวกจะชอบค้นหาแหล่งอาหารใหม่ๆ แม้ว่าในแหล่งอาหารเดิมของรังมันจะยังคงมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่ ปลวกงานมักจะสุ่มหาแหล่งอาหารที่อยู่ภายในพื้นที่ใกล้เคียง หรือในละแวกพื้นที่สัญจร ดังนั้นหากปลวกที่กำลังหาแหล่งอาหารใหม่ใกล้บ้านคุณพวกมันก็จะค้นพบและจู่โจมบุกเข้าสู่หนี่งหรือในหลายๆ สเตชั่น ที่เราดำเนินการฝังไว้รอบๆ บ้านคุณ รวมถึงรังที่อยู่ใต้บ้านคุณด้วย
4ระบบกำจัดปลวกของเซนทริคอนมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับระบบกำจัดปลวกทั่วไปที่นิยมใช้กันอยู่
เหยื่อรีครูท ทู ที่ใช้ในการกำจัดปลวกของระบบเซนทริคอนนั้น มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดและต่อสู้กับปลวกใต้ดิน และได้รับการทดสอบว่ายังคงมีประสิทธิภาพในดินสภาพอากาศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
5จะทำอย่างไร ถ้าบ้านของเราถูกกองทัพปลวกใต้ดินบุกรุกอย่างเงียบๆ ไปมากแล้ว
ระบบการกำจัดปลวกของเซนทริคอนจะถูกติดตั้งเพื่อกำจัดปลวกให้หายขาด และเป็นการกำจัดปลวกที่ต้นเหตุ ดังนั้นในกรณีที่บ้านของคุณถูกกองทัพปลวกบุกรุกและสังเกตเห็นทางเดินปลวกได้อย่างชัดเจน ความเสียหายจากปลวกอยู่ใกล้พื้นผิวไม้ ฝ้าเพดาน “รีครูท เอจี” ซี่งเป็นระบบติดตั้งเหนือพื้นดิน ก็จะถูกนำออกมาใช้สำหรับช่วยแก้ปัญหานี้ ซึ่งหากบ้านของคุณได้รับการติดตั้ง “เซนทริคอน สเตชั่น” ทั้งแบบเหนือพื้นดินและฝังลงในดินเราก็จะยิ่งสามารถเข้าถึงรังปลวกได้มากยิ่งขึ้น และรวดเร็วขึ้นตามไปด้วย จึงจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกดียิ่งขึ้น