The Sentricon System

  The Sentricon System

  Close up shot, macro white ants or termites on decomposing wood. As an enemy of wooden houses as well.

  นวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ที่สะดวก และปลอดภัยต่อบ้านคุณ

  • การติดตั้ง “เซนทริคอน สเตชั่น” แบบเหนือพื้นดิน (Recruit AG) เพื่อกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ ภายในบ้าน วีธีนี้ เจ้าหน้าที่ของเซนทริคอนจะดำเนินการติดตั้ง Recruit AG ภายในบ้านตรงจุดที่ตรวจพบว่ามีทางเดินหรือมีปลวกมากัดกินเนื้อไม้ตรงบริเวณนั้น
  • การติดตั้ง “เซนทริคอน สเตชั่น” แบบฝังลงในพื้นดินรอบตัวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่รอบๆ บ้าน เพื่อฝัง “เซนทริคอน สเตชั่น” เมื่อปลวกใต้ดินเดินทางมาพบกับไม้เหยื่อในสเตชั่น เจ้าหน้าที่จะนำ Recruit II เปลี่ยนแทนไม้เหยื่อ ปลวกจะกินเหยื่อกำจัดปลวกแล้วนำไปแพร่ในรังของมัน ซึ่งถือเป็นระบบการกำจัดปลวกที่จัดการให้ตายอย่างหายขาด

  ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลของ บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ จำกัด

  • ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีหรือเจาะอัดน้ำยา จึงไม่เป็นอันตรายต่อคุณและทุกชีวิต ในบ้าน
  • ไม่ต้องเจาะพื้น หรือผนังบ้าน บ้านคุณจึงคงความสวยงามได้นาน กำจัดปลวกด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติในการออกหาอาหารของปลวกงาน ปลวกจะตายอย่างโดยปลวกงานที่ไปกัดกินเหยื่อกำจัดปลวกจากเซนทริคอน สเตชั่นและนำไปแพร่ที่รังของมัน ซึ่งจะมีผลไปหยุดวงจรการลอกคราบของปลวก ดังนั้นปลวกจึงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายในที่สุด
  • ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปริมาณสารที่ใช้เพียงเล็กน้อยถูกบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดแต่ให้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ดูแลบ้านคุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐานจาก บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ป้องกันอย่างชาญฉลาด ที่ง่ายนิดเดียว

  • วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดปลวกคือการป้องกันโดยไม่ต้องรอจนกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้น เซนทริคอน สามารถตรวจสอบการรุกรานของปลวกแต่เนิ่น ๆ และ กำจัดรังปลวกที่มีอยู่เดิมให้หมดไปยิ่งไปกว่านั้น เซนทริคอนยังเหมือนเครื่องเตือนภัยซึ่งช่วยคือความสงบสู่บ้านคุณ
  • ซึ่งไม่ว่าคุณจะต้องการกำจัดรังปลวกหรือป้องกันการเข้ามาของรังใหม่ของปลวกก็ตาม เซนทริคอนคือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการตรวจหาปลวก การติดตั้งเหยื่อกำจัดปลวก จนกระทั่งรังปลวกถูกทำลาย

  เซนทริคอนให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากบริษัทเท่านั้น

  • การติดตั้งเซนทริคอนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเทคนิคเฉพาะด้านที่ถูกนำมาปฏิบัตินับเป็นวิวัฒนาการล่าสุดซึ่งเป็นระบบการป้องกันที่ต้องการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยาและพฤติกรรมต่าง ๆ ของปลวกนั่นคือเหตุว่าทำไมการดำเนินการติดตั้งระบบป้องกัน และกำจัดปลวกของเซนทริคอนจึงต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมจาก ดาว อะโกรไซแอนส์ ศูนย์การฝึกเฉพาะของเซนทริคอนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อตามรอย

  ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและตัวคุณ

  • ระบบกำจัดปลวกเซนทริคอนใช้สารเคมีที่ผ่านการรับรองของ EPA (Environmental Protection Agency) องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จากอเมริกาที่กำหนดมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยในการกำจัดแมลง และในปี 2000 EPA ได้มอบรางวัล เกียรติยศ The Presidential Green Chemistry Challenge Award ให้กับบริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ เพื่อแสดงว่า เซนทริคอนเป็นเทคโนโลยี ซึ่งกำจัดปลวกได้อย่างหายขาด โดยใช้สาร ควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  Comments are closed.